Gudstjenester on-demand

Da hele Danmark blev lukket ned på grund af Covid-19, blev muligheden for at samles også begrænset. Det mærkede kirkerne, der pludselig skulle holde lukket og afvise de trofaste kirkegængere.

Slagelse Provsti valgte derfor at markere påsken online. Eventproductions stod for optagelse og sammenklip af seks aftenrefleksioner fra Klosterkirken i Slagelse. Her gjorde et lille hold af præster, organister, en kirkesanger og fotograf det muligt, at afholde højtiden for menigheden, der ikke havde mulighed for at være fysisk til stede.

Hver refleksion bestod af en introduktion af provst Ulla Thorbjørn Hansen, præludium, postludium og to salmer spillet af to organister samt en kirkesanger. Seks forskellige præster fra Slagelse Provsti stod for hver refleksion.

Aftenrefleksionerne blev udgivet på provstiet YouTube-kanal og hjemmeside.